สถานีตำรวจภูธรปทุม ราชวงศาในกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตร.ชุมชนยั่งยืนได้ออกเยี่ยมประชาชนให้คำแนะนำ

สถานีตำรวจภูธรปทุม
ราชวงศาในกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตร.ชุมชนยั่งยืนได้ออกเยี่ยมประชาชนให้คำแนะนำ

เมื่อเวลา 9.00 น วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00-10.00 นได้มีพ.ต.อ.นิติธร แสงย้อย ผกก.สภ.ปทุมราชวงศา มอบหมายให้ พ.ต.ต.พงศกร พิณทอง สวป. สภ.ปทุมราชวงศา พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์นักเรียนนายสิบตำรวจฝึกงานออกปฎิบั ติงาน ตรวจเยี่ยมประชาชน ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ เรื่อง
1.ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (18 กลโกงของมิจฉาชีพ)
2. การป้องกันปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. วินัยจราจร

ณ ตลาดสดปทุมราชวงศาอ.ปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 3 ได้ห่วงใยพี่น้องประชาชน ได้ออกเยี่ยมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ กลุ่มมิจฉาชีพหลายรูปแบบตลอดทั้งป้องกันอาชญากรรม ทุกด้าน พ.ต.อ.นิติธร แสงย้อยผบก.สภ.ฯยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกชุดในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตาลอดทั้งสร้างความอบอุ่นสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในชุมชนให้มีความยั่งยืน

ภาพ-ข่าว ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล