พะเยา รสพระทำ แกงขนุน แจกชาวบ้านที่ขาดแคลนอาหาร สู้วิกฤติโควิด-19 วันสังขารล่อง (สงกรานต์)

พะเยา รสพระทำ แกงขนุน แจกชาวบ้านที่ขาดแคลนอาหาร สู้วิกฤติโควิด-19 วันสังขารล่อง (สงกรานต์)

วันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูสังวรวรคุณ (ประเสริญ สงฺวโร) เจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณร และคณะศรัทธาได้ร่วมกันแกงขนุนเนื่องในโอกาสปีใหม่เมืองและเนื่องในโอกาสที่เชื้อโรคโควิด-19 กำลังระบาดชาวบ้านไม่ได้ออกไปไหนทางพระสงฆ์ก็ใช้ลูกขนุนที่ออกลูกดก มีอยู่ภายในวัดนำมาแกงให้แก่ชาวบ้าน โดยเป็นโรงทานคุ้มบุญ
พระสงฆ์-สามเณร และชาวบ้านช่วยชา ประกอบอาหารทำแกงขนุน เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด 19 ระบาด โดยชาวบ้าน ต่างเดินออกจากบ้านมารับ แกงขนุน ที่พระสงฆ์และสามเณร และชาวบ้านได้ช่วยกันทำ หลังจากนั้นก็ได้ทำการ ตักใส่ถุง เป็นถุง มอบให้กับ ชาวบ้าน ที่มารับไปรับประทาน

หลังจากวัดหัวข่วงแก้ว ได้ปิดวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ชาวบ้าน ได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นเวลานับเดือน ประกอบกับช่วงนี้สินค้าขาดตลาดหลายอย่าง ภิกษุสามเณรได้ช่วยกันทำแกงขนุนทีมีอยู่ในวัด มาแจกให้กับชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อน

สำหรับ การแกงขนุนแจกชาวบ้าน ยังถือว่า วันนี้เป็นวันปีใหม่เมือง วันสงกรานต์ หรือวันสังขารล่อง ซึ่งประเพณีของชาวล้านนา ที่ยึดถือเป็น วัฒนธรรม ที่จะต้องมีการทำ แกงขนุนในวันปากปี๋ วันที่สี่ของประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งถือเป็นวันแรกของปี วันนี้คนล้านนาจะกินแกงขนุน หรือแกงบ่าหนุนกันทุกครอบครัว เพราะเชื่อว่าจะหนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้า แกงกินกันได้ตลอดทั้งวันนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ครอบครัวและตนเอง

จากการสังเกตภายในบริเวณวัด พบว่า ทางวัดได้มีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ การวัดระยะห่าง การปิดปากปิดจมูกการป้องกันเชื้อโรคโควิค-19 ทั้งผู้ที่จะเข้ามา รับมอบแกงขนุนจากพระสงฆ์และพระสงฆ์ต่างก็ได้ทำการ ป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัย จากโรค
ด้วยดังกล่าว

พระครู วีระ พญานุวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ทางวัดมีต้นขนุนเป็นจำนวนมาก และออกลูกดกตลอดปี อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ทางพระสงฆ์ สามเณรและชาวบ้าน ก็ได้มีความคิดนำเอาขนุนที่มีอยู่ใน บริเวณวัดเป็นจำนวนมาก นำมาแกง แจกให้ชาวบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ที่ชาวบ้านไม่ออกไปไหน เพราะ เป็นการป้องกัน โรคโควิค

จึงได้ทำแกงขนุนขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านนำไปรับประทาน โดยใช้ชื่อคุ้มบุญ อีกทั้งเพื่อเป็นการ คิดถึงตามขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมืองวันสงกรานต์ ชาวล้านนามักจะนิยมนำขนุนมาแกงกินกัน ตามความเชื่อ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน เมื่อได้กินแกงขนุนแล้วจะทำให้ ตัวเองอยู่ดีมีสุข ตลอดไป

สัมภาษณ์พระครู วีระ พญานุวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา