รองผวจ.ร้อยเอ็ด ปฎิบัติการณ์ตามบัญชาตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ|ด่านตรวจเฉพาะกิจ ตามมาตรการรัฐมนตรีฯต้านโควิด}(COVID-19)

Update สถานการณ์

รองผวจ.ร้อยเอ็ด ปฎิบัติการณ์ตามบัญชาตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ|ด่านตรวจเฉพาะกิจ ตามมาตรการรัฐมนตรีฯต้านโควิด}(COVID-19)

วันนี้วันเสาร์ที่( 11 เมษายน 2563)ห้วง เวลา 11.00-15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/ด่านตรวจเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการตามมาตรการคัดกรองป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(โควิท-19) ควบคุมการย้ายบุคคลและยานพาหนะ จำนวน 3 จุด ได้แก่
1. จุดตรวจเฉพาะกิจ บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
2. จุดตรวจเฉพาะกิจ ถนนบ้านภูเขาทอง-บ้านหนองเม็ก อำเภอหนองพอก
3. จุดตรวจเฉพาะกิจ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเฉพาะกิจทั้ง 3 จุด พร้อมทั้งมอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ 3 ห้าม 3 ต้อง เพื่อคัดกรองและบุคคลควบคุมบุคคลและยานพาหนะ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ไดรับมอบหมาย ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นจุดตรวจสําคัญที่จะควบคุมการเดินทางระหว่างจังหวัด ทั้งนี้ให้ปฏิบัติต่อประชาชนโดยสุภาพเรียบร้อย

______________
ภาพข่าว:นว.หลักเมือง2
รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน:ศรีไพร ทูลธรรม สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้นำอช/งานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด