ศรีสะเกษ !! นายอำเภอสำโรงทาบชวนจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง”ซัตเตกูย”วันแห่งความรักเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมชาวกุยสำโรงทาบ ประจำปี2566

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอสำโรงทาบชวนจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง”ซัตเตกูย”วันแห่งความรักเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมชาวกุยสำโรงทาบ ประจำปี2566

นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดืมหาโชค นายอำเภอสำโรงทาบ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ร่วมกับอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดพีธีเปิดงานลานวัฒนธรรมชาวกุยตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2566 และจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง”ซัตเตกูย”วันแห่งความรัก ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ลานวัฒนธรรมชาวกูยสำโรงทาบ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ภาตเช้า เวลา 07.30 น. เป็นพิธีเซ่นปะกำช้าง เวลา 08.00 น. เป็นพีธีเซ่นไหว้ศาลหลวงปู่อุดม เวลา0930 น.พีธีเปิดงานลานวัฒนธรรมชาวกุยตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2566 โดยมี นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานฯ และมี นายสุรพรษ์ สุขคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ กล่าวรายงานฯ ชมการแสดงพิธีกรรมรำแกลมอ-แกลออ โดยชุมชนสังกัดวัดตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ เวลา 10.00 น. เป็นพิธีเปิดโครงการจดทะเบียนสมรส “ชัตเตกูย” วันแห่งความรัก ครั้งที่ 1/2566 โดยมีขบวนแห่ข้าง ขบวนเจ้าบ่าว-เจ้าสาว การรำบายศรีสู่ขวัญ พิธี”ซัตเตกูย”(ผูกข้อต่อแขนแบบโบราณ) การจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง”ซัตเตกูย”วันแห่งความรัก การมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่คู่สมรส และผู้ร่วมกิจกรรม การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

การละเล่นบนเวที นิทรรศการผ้าไหมพื้นเมือง สินค้าโอท็อป นวัตวิถี เครื่องมือโบราณ เครื่องจักสาน พิพิธภัณฑ์ชาวกูย และนิทรรศการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ของดีชุมชนตำบลสำโรงทาบ ส่วนในภาคค่ำจะเป็นการแสดงตนตรีศิลปวัฒนธรรมอีสาน วงโปงลางจากโรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และการแสดงแสงสีเสียง งานลานวัฒนธรรมชาวกูยตำบลสำโรงทาบ โดยมีท่าน พิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ มีการการเดินแบบผ้าไหมพื้นเมือง ผ้าไหมโบราณ ของแต่ละหมู่บ้าน แขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการ การแสดง แสง สี เสียง “สืบสานตำนานกูย สำโรงทาบ” การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน
นายอำเภอสำโรงทาบ ขอเชิญชวนเที่ยวงานลานวัฒนธรรมชาวกุยตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2566 และ จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง”ซัตเตกูย”วันแห่งความรัก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ด้วย

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ