บิ๊กป้อม อนุมัติ เที่ยวบินนราธิวาส บินตรงซาอุฯ หลังผู้ประกอบการฮัจย์ประชาชนแดนใต้ร้อง งดเที่ยวบินนรา ซาอุกระทบพัฒนา จชต.

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

บิ๊กป้อม อนุมัติ เที่ยวบินนราธิวาส บินตรงซาอุฯ หลังผู้ประกอบการฮัจย์ประชาชนแดนใต้ร้อง งดเที่ยวบินนรา ซาอุกระทบพัฒนา จชต.

นายฮาหะมะ เจะแม ประธานชมรมผู้ประกอบการฮัจย์ จ.ชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2566 ทางกรมการปกครองในฐานะผู้ดูแลตาม พรบ.ฮัจย์ ของไทย ได้เรียกผู้ประกอบการกิจกรรม และแซะห์ ให้บริการผุ้แสวงบุญ ที่นครเมกกะ ประเทศ ซาอุดีอารเบีย และหน่วยงานที่เกี่ยว ณ.ห้องประชุมโรงแรมแห่งในอำเภอเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยแจ้งว่า เที่ยวบิน ที่ผู้แสวงบุญ ประจำปี 2566 จะไปมีเที่ยวบิน รับส่ง ฮูจญะ เที่ยวบิน ณ.อากาสยานนราธิวาส สู่เจดาร์ ประเทศซาอุดีอารเบีย ในเรื่องดังกล่าว เป็นที่วิตกกังวล ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะไปแสวงบุญที่ซาอุดีอารเบีย นับหมื่นคน จะเกิดผลกระทบรอบด้าน ทั้งครอบครัว ค่าใช่จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้น ในการเดินทางไกล ร่วมถึงผลกระทบการพัฒนาพื้นที่ ที่เป็นลูกโซ่ทางลบ ต่อพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อมาทางชมรมผู้ประกอบการฮัจย์ ได้ประชุมหาเรื่องดังกล่าว และได้ประสาน นายสัมพันธ์ มะยูโซะ ส.ส.จังหวัดนราธิวาส (ส.ส.บีลา) ในฐานะผู้แทนประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
ซึ่งหลังจากรับทราบปัญหา ทางนายสัมพันธ์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.นราธิวาส ได้ทำหนังสือด่วน ส่งไปยัง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 โดยพลเอกประวิตร ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมด่วน และมีมติ อนุมัติ ให้มีเที่ยวบิน รับผู้แสวงบุญ ร่วม 4 เที่ยวบิน นราธิวาส -บินตรง ไปยังประเทศซาอุดีอารเบีย

เพื่อแก้ปัญหา ให้กับคนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งข้อมูล 1 ผู้แสวงบุญ จะมีญาติและชาวบ้าน ส่งนับร้อยคน หลายหมื่นคน จะเกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนอีกจำนวนมากสร้างรายได้เป็นห่วงโซ่กับพื้นที่
โดยวันนี้ วันที่ 11 ก.พ. ทางตัวแทนชมรมผุ้ประกอบการอัจย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 30 คน ได้เดินทางพบ นายสัมพันธ์ มะยูโซะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.นราธิวาส เพื่อของคุณ ที่เป็นผู้ประสานงานให้กับประชาชนในครั้งนี้จนได้รับอนุมัติ เป็นผลสำเร็จเพื่อพื้นที่และประชาชนดังกล่าว
สำหรับ..ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ได้โอนภารกิจด้านกิจการฮัจย์จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้กรมการปกครองทำหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศ ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยใช้กลไกราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำศาสนาในพื้นที่ มาร่วมสนับสนุนภารกิจ