กกต.ลำพูนจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

กกต.ลำพูนจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. กกต.จ.ลำพูน นำโดย นายนพดล สุยะ ผอ.กกต.ลำพูน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผวจ.ลำพูน เป็นประธานในกิจกรรม ฯ และ ผบก.ภ.จว.ลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ , กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง , และผู้ตรวจการณ์เลือกตั้งประจำจังหวัดร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดฯ

โดยได้เชิญ ผู้สมัคร ส.ส. และผู้ติดตาม อาทิ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อชาติ พรรคเสรีรวมไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการณ์ห้วงแรก กกต.ลำพูน จะชี้แจงประกาศ กกต. ระแบบ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. อาทิ
1)ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
2)ประกาศ กกต. เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
3)ระกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
4)ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
5)ระเบียบ กกต. ว่าด้วย วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
6)ระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.
7)ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.
8)ระเบียบ กกต. ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครรั้งต่อไป
ห้วงที่สอง กกต.ลำพูน จะตอบข้อซักถาม

——————————————————————-
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน