พังงา/จุรินทร์ ลุย กระตุ้นเศรษฐกิจพังงา เปิดงาน “Food&Fish @พังงา” หรือที่ตั้งสโลแกนว่า “สดจริง หรอยจัง เลพังงา” นำอาหารสดๆจากทะเลในพื้นที่มาจำหน่าย และสินค้าธงฟ้า “ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน”

พังงา/จุรินทร์ ลุย กระตุ้นเศรษฐกิจพังงา เปิดงาน “Food&Fish @พังงา” หรือที่ตั้งสโลแกนว่า “สดจริง หรอยจัง เลพังงา” นำอาหารสดๆจากทะเลในพื้นที่มาจำหน่าย และสินค้าธงฟ้า “ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน”

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Food & Fish @ พังงา” ภายใต้ Concept: “สดจริง หรอยจัง เลพังงา” ณ บริเวณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นงานช่วยพังงากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีโดยมีนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวิชัยโภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และมีภาคเอกชน เช่น ประธานหอการค้าจังหวัด สภาอุตสากรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาเกษตรกร สภาประมง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน 63 – 1 ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจในจังหวัดพังงาที่มาจากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและจากหลายจังหวัดให้สามารถหมุนเวียนช่วยคลี่คลายปัญหาได้ในระยะหนึ่งกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดพังงาร่วมกับภาคเอกชนได้จัดงานวันนี้ขึ้น

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้กลับบ้านของตัวเองอีกครั้งและดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับชาวจังหวัดพังงา เพราะได้มาติดตามโครงการสนามบินพังงา โครงการถนน 4 เลนที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โครงการน้ำประปาคุณภาพ โครงการการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมต่างๆช่วยดึงรายได้ให้กับผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนในจังหวัด และโครงการอื่นๆมาเปิดงานที่ช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด ซึ่งจังหวัดพังงายังโชคดีที่เศรษฐกิจของจังหวัดเราไม่ได้ผูกกับการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวยังมีพื้นฐานที่มาของรายได้สำคัญอีก คือ ภาคการเกษตรมียางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้และข้าว แม้จะประสบปัญหาทางการท่องเที่ยวแต่รายได้จากการเกษตรก็ทำให้พออยู่ได้ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาราคาพืชผลการเกษตร เรียกได้ว่าราคาดีเกือบทุกตัวรวมทั้งผลไม้ด้วยแม้ราคาพืชเกษตรจะไม่ดีมากแต่อย่างน้อยรัฐบาลนี้ก็มีนโยบายประกันรายได้
สำหรับบรรยากาศภายในงาน “Food & Fish @ พังงา” ภายใต้ Concept: “สดจริง หรอยจัง เลพังงา” มีการจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ ที่หาได้จากพื้นที่ อาทิเช่น กุ้งแช่บ๋วย กุ้งมังกร หอยแครง หอยชักตีน ปลา สาหร่ายทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นถิ่น ขนม ของที่ระลึก และยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด ไม่วาจะเป็นข้าวสาร น้ำตาล น้ำมัน ไข่ไก่ มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19