พะเยา ชาวบ้านออกหาขุดเต้งไข่แมงมันขาย สร้างรายได้ 1ปีมี1 ครั้ง ราคา กก.1,000บาท

พะเยา ชาวบ้านออกหาขุดเต้งไข่แมงมันขาย สร้างรายได้ 1ปีมี1 ครั้ง ราคา กก.1,000บาท

วันที่ 12 ม.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านบัว ต.ตุ่น อ.เมือง บ้านหงส์หินอ.จุน จ.พะเยา พากัน ออกหาขุดหาเต้งไข่แมงมัน ที่ทำรังอยู่ใต้ดินนำมากินและขายเพื่อสร้างรายได้ 1 ปีจะมีให้กินเพียง 1 ครั้งโดยต่างเชื่อว่าเต้งไข่แมงมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายของนักบริโภค ราคากิโลกรัมละกว่า 1,000 บาท ใน 1 ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งที่ได้กิน ในช่วงหน้าหนาวนี้เพียงเท่านั้น

นางวิชุดา ชาวบ้านหงส์หินและชาวบ้านตุ่น ต่างพากันนำอุปกรณ์ จอบเสียมออกหาขุดไข่หรือเต้งแมงมันตามป่าท้ายหมู่บ้าน ซึ่งในช่วงนี้ไข่แมงมัน เริ่มที่จะออกแล้ว เป็นช่วงต้นฤดูกาลที่ชาวบ้านจะหาไข่แมงมันโดยอาศัยการสังเกตจากการที่แมงมันเคยออกเป็นตัวและบินออกมารูในดิน จากนั้นก็จะขุดตามรูที่แม่แมงมันเคยอยู่ เนื่องจากที่ใดมีแมงมันไข่จะมีรอยพรุนๆของเนื้อดิน จากนั้นจะเสาะหารูเพื่อทำการขุดเข้าหาหลุมโพลงที่แมงมันอาศัยอยู่ และจะมีเต้งไข่แมงมันอยู่ข้างใน

สำหรับการหาไข่แมงมันวันหนึ่งชาวบ้านสามารถหาได้ 1-2 หลุมต่อวัน เต้งไข่แมงมันหลังจากที่หามาแล้วก็จะนำมาล้างโดยการร่อนด้วยน้ำสะอาด กับผ้าขาวบาง เพื่อล้างดินโคลนที่ติดปะปนมากับไข่แมงมันจากนั้นก็จะนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานและจำหน่าย โดยจะนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด ทั้ง ดองไข่แมงมัน เจียวใส่ไข่ แกง กับผัก หวาน หลากหลายชนิด หรือจะห่อหมกก็อร่อย ซึ่งใน 1ปีจะหากินไข่แมงมันได้ 1 ครั้งเท่านั้น