รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น. ”

คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย – จีน โดยคุณไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย – จีน และ อุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย – จีน ได้นำตุ๊กตาและขนมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
มอบให้พลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อนำไปมอบให้น้องๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ( สนามเป้า )

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก