อ.คลองใหญ่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด

‘อ.คลองใหญ่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 10 ธันวาคม 2665 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยภายใต้การอำนวยการของ นายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์พีระ ประมาณพล ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผู้แทนคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย พร้อมด้วย นายรังสิมัน โรม ผู้แทนคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในการลงพื้นที่ รับฟังสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน และความต้องการของประชาชน ณ.จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ทางคณะกรรมาธิการ และ ส.ส.ศักดินัย นุ่มหนู ได้เดินทางมายังห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ชั้น 2 เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ และปัญหาความต้องการในพื้นที่ พร้อมปรึกษาหารือร่วมกันกับส่วนราชการในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมตรีตําบลหาดเล็ก

ได้กล่าวในที่ประชุมว่า การเข้าออกผ่านแดน ปัญหาการจอดรถขนส่งที่บริเวณตลาดการค้าชายแดน และเรื่องหนังสือเดินทางเข้าออกด้วย พร้อมปัญหาต่างๆในพื้นที่หาดเล็กเป็นต้น ซึ่งจากการหารือเกี่ยวกับปัญหาความต้องการในพื้นที่ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการ และ ส.ส.ที่ได้รับฟังปัญหาและจะนำไปดำเนินการในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนเองต่อรัฐสภาอีกครั้ง จากนั้นคณะกรรมาธิการและ ส.ส.ศักดินัย นุ่มหนู พรรคก้าวไกล ได้เดินทางไปยังด่านชายแดนบ้านท่าเส้น เพื่อรับฟังบรรยายสรุปที่ฐานนาวิกโยธินตราด และรับฟังสภาพสถานการณ์ในพื้นที่ ที่ต้องการของประชาชน และเดินทางต่อไปยังอําเภอบ่อไรที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนิน 400 เป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด