ยโสธร”นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักอำเภอกุดชุม”

ยโสธร”นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักอำเภอกุดชุม”

10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักในโครงการ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบนายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม

ให้การต้อนรับนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุมหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ณ บ้านพักนายอำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธรและได้เดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลกุดชุมพัฒนา ม.4 เพื่อมอบสิ่งของให้กับเด็กๆพร้อมกันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านสะอาดที่บ้านสองคร ม.5 ตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมก้อนส่งเข้าประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัดยโสธรต่อไป

//พลากร แก้วขวัญข้า