กอ.รมน.จังหวัดก.พ.ร่วมกับทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.วังหามโดย นาย ไฉน อำไพริน นายกอบต.วังหามแห ซึ่งเป็นต้นแบบในภาคเหนือ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์พร้อมนักเรียนจำนวน15คน

1.เมื่อ100900 ก.พ 62 กอ.รมน.จังหวัดก.พ.ร่วมกับทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.วังหามโดย นาย ไฉน อำไพริน นายกอบต.วังหามแห ซึ่งเป็นต้นแบบในภาคเหนือ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์พร้อมนักเรียนจำนวน15

 

คนจากโรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน แนวทางศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมฯรับฟังการบรรยายจากทีม ธนาคารน้ำใต้ดินวังหามแหศิษย์หลวงพ่อสมานและลงพื้นที่ชม บาราย สิริปัญโญ(บ่อน้ำสี่เหลี่ยมสมัยสุโขทัย) ชมสวนมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือณ ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี พร้อมสาธิตการทำบ่อปิดที่สำนักงานอบต.วังหามแหและชมบริบทการบริหารจัดการน้ำของ อบต.วังหามแหจากโมเดล
2.ตามข้อ1.ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนฯเป็นอย่างมากซึ่งหน่วยจะได้ติดตามการนำกลับไปขยายผลให้กับชุมชนและสถานศึกษาต่อไป