ร้อยเอ็ด เตรียมการประกวด ทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซส์ 2024 ระดับภาค

ร้อยเอ็ด เตรียมการประกวด ทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซส์ 2024 ระดับภาค

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจทีมผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด ครูผู้ฝึกสอนทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2024 จังหวัดร้อยเอ็ด ครูพี่เลี้ยง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว