ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 2 ตัน (2,000 กิโลกรัม) และแร่ธาตุชนิดก้อนให้กับเกษตรกร ประสบอุทกภัยอ.ทุ่งเขาหลวง

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 2 ตัน (2,000 กิโลกรัม) และแร่ธาตุชนิดก้อนให้กับเกษตรกร ประสบอุทกภัยอ.ทุ่งเขาหลวง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ พร้อมด้วยนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และนางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

และเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ตัน (2,000 กิโลกรัม) และแร่ธาตุชนิดก้อนสำหรับโค-กระบือที่ประสบปัญหาอุทกภัย ให้กับเกษตรกร เจ้าของสัตว์จำนวน 26 ราย โค-กระบือ รวม 101 ตัว ณ บ้านดอนโมง หมู่ 9 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0886730542-ข่าว