พะเยา ทึ่ง!! วิหารน้อยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหนึ่งเดียวในล้านนาอายุกว่า 100 ปี

พะเยา ทึ่ง!! วิหารน้อยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหนึ่งเดียวในล้านนาอายุกว่า 100 ปี

วันที่ 10 พ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในบริเวณวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียงอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นวัดประจำจังหวัดที่มีพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา อายุกว่า 500 ปี นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดยังพบว่าได้มีวิหารอนุสาวรีย์ บาศรีวิชัย หรือวิหารน้อยซึ่งเป็นสถานที่เก็บสถูปอัฐิ รูปเหมือนครูบาศรีวิชัย รอยมือและรอยเท้า ของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาและถือว่าเป็นหนึ่งเดียว ที่มีวิหาร อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ของจังหวัด และล้านนา ที่มีสถูปอัฐิของครูบาศรีวิชัยอยู่ภายในบริเวณวิหารซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นที่จะอยู่บริเวณนอกวิหารหรือที่โล่งแจ้ง

วิหารครูบาศรีวิชัย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 แม้จะเป็นวิหารที่สร้างหลังยุคครูบาเจ้าศรีวิชัย แต่ลวดลายบนหน้าแหนบก็ยังมีรูปเสือ สัตว์ประจำปีเกิดของท่านและภายในวิหารหลังนี้มีหลายสิ่งที่ไม่ได้สามารถหาชมได้ทั่วไปตามวัดวาอารามที่ครูบาศรีวิชัยได้มาบูรณปฏิสังขรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกู่บรรจุอัฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัย รวมไปถึงรูปหล่อครูบาศรีวิชัยแบบดั้งเดิมฝีมือช่างท้องถิ่น ที่นี่มีรอยมือข้างซ้ายและรอยเท้าทั้งสองข้างของครูบาศรีวิชัยบนแผ่นหินทราย ซึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ประทับไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ศิษยานุศิลป์และชาวจังหวัดพะเยาจนถึงปัจจุบัน