โรงพยาบาลเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 27 ปี

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 27 ปี

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.วรพันธ์ อุณจักร ,นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ,นพ.ประมุข อุณจักร ,ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล และนพ.ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล กรรมการบริหาร จัดพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เฉลิมฉลองโอกาสเปิดดำเนินการครบรอบ 27 ปี ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวต่างชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามหลัก New normal อย่างเคร่งครัด จัดที่นั่งเน้นหลักการ Social Distancing ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ

.
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่มีศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพนักงาน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา และให้ผู้ใช้บริการทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การรักษาที่อบอุ่น เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

.
เนื้อหาข่าวโดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
ขอขอบพระคุณที่เผยแพร่ข่าว แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามค่ะ