ปราจีนบุรี ท่องเที่ยววิถีชุมชนคนลุ่มน้ำพระปรง!!

ปราจีนบุรี ท่องเที่ยววิถีชุมชนคนลุ่มน้ำพระปรง!!

วันที่ 9 สค.63 ที่หน้าศูนย์เรียนรู้ทุ่งทานตะวัน หน้าบริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัด (SCG) ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีชุมชน คนลุ่มน้ำพระปรง”ครั้งที่ 1/2563 กิจกรรมจัดงาน “ท่องเที่ยววิถีชุมชน คนลุ่มน้ำพระปรง” ครั้งที่ 1ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ต่อการพัฒนาชุมชน ในงานครั้งนี้้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาในกลุ่มลุ่มน้ำพระปรง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ต่างๆ ที่เด่นชัดคือเรื่องของการประกอบอาชีพทางการเกษตร ที่ประชาชนพื้นที่ลุุ่มน้ำพระปรงได้ยึดเป็นอาชีพหลักเช่น

การปลูกข้าว การทำเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น และเป็นการสร้างรายได้รวมถึงก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และกลุ่มคนลุ่มน้ำพระปรงในงานท่องเที่ยววิถีชุมชนคนลุ่มน้ำพระปรง มีกลุ่มเกษตรกรจาก 4 ตำบล ได้แก่ ต.บ่อทอง ต.เขาไม้แก้ว ต.วังท่าช้าง ต.วังตะเคียน นำพืชพักสวนครัวมาจำหน่าย และมีการลงแขกดำนาอีกด้วย และจัดให้มีรำวงย้อนยุคให้ผู้มาร่วมงานได้ชมก่อนที่จะลงมือดำนานางกัลยากร โพนน้อย และนางสมหวัง เอมจิตร กล่าวว่าดีใจที่มาร่วมดำนาร่วมกับนายอำเภอ ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนที่มาเที่ยวในงานนี้ ภายในงานหน่วยป่าไม่ปราจีนบุรี นำกล้าไม้พยุงอินทนิล กฤษณา มาแจกแก่ผู้ที่มาร่วมงานไปปลูกในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย…