พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 13 เป็นผู้แทน กองทัพบก ชี้แจงและให้ข้อมูลการขุดลอกแม่น้ำพิจิตร

10 ก.ค.62 : พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 13 เป็นผู้แทน กองทัพบก ชี้แจงและให้ข้อมูลการขุดลอกแม่น้ำพิจิตร แก่คณะ นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สทนช. ในโอกาสมาตรวจติดตามประเมินผล โครงการด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.พิจิตร
การตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ ประกอบด้วย การขุดลอกบึงสีไฟ โดยกรมเจ้าท่า , การก่อสร้างท่อส่งน้ำ จากคลองชลประทาน C.1 – รร.สระหลวง – บึงสีไฟ , การก่อสร้างประตูเติมน้ำให้ น.พิจิตร จำนวน 10 แห่ง โดยกรมชลประทาน(ได้รับงบประมาณแล้ว 7 แห่ง ยังติดขัดปัญหาบางประการอีก 3 แห่ง) , การสำรวจทางวิศวกรรมต่อ น.พิจิตร โดยกรมชลประทาน แผนงาน 2 ปี , การยกย้ายบ้าน 5 หลังขึ้นจาก น.พิจิตร โดยกรมเจ้าท่า ร่วมกับ กอ.รมน.จว.พิจิตร และโครงการขุดลอกแม่น้ำพิจิตร โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ กับ กองทัพบก