โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธฯ เชิญชวนร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคาร และพัฒนาระบบบริการพระภิกษุอาพาธ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

แถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธฯ เชิญชวนร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคาร และพัฒนาระบบบริการพระภิกษุอาพาธ

วันนี้ ( 10 ก.ค.62 ) ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธ พัฒนาระบบบริการพระภิกษุอาพาธและโครงการก่อสร้างอาคารเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยโครงการบูรณอาคารสงฆ์อาพาธ ครั้งนี้ มุ่งเน้นการปรับปรุงพื้นที่เชิงอนุรักษ์ในส่วนของตัวอาคารให้สวยงาม เหมาะสมต่อการใช้งาน เพิ่มเติมพื้นที่รองรับงานศาสนกิจ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารใหม่ อีกทั้งเพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใหม่ให้สามารถรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุอาพาธได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางการร่วมบุญดังนี้ 1.บริจาคโดยตรงเพื่อตึกสงฆ์ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า // 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เลขบัญชี 980-567-3529 ( ต้องระบุว่า เพื่อตึกสงฆ์ ) และต้องแจ้งสลิปการโอนทุกครั้งที่ Line: @ppkhosfound หรือ Line ID 081-6556865 // 3. ซื้อเสื้อยืด “อนุโมทนา” ในราคาตัวละ 300 บาท ได้ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โอกาสเดียวกันนี้ โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรีได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบก่อสร้างอาคารเวชกรรมฟื้นฟูที่ใหม่ และพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพจำนวนมาก ซึ่งขาดงบประมาณอีก 2.5 ล้านบาท ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า ชั้น 6 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ หรือโอนป่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ( ต้องระบุว่า เพื่อกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ) ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เลขบัญชี 980-567-3529

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก