คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมลงพื้นที่สอดส่อง โครงการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมลงพื้นที่สอดส่อง โครงการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายชัยคม ศกุนรักษ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 3/2566 โดยพิจารณาเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี การก่อสร้างทางหลวงสาย อำเภอสวรรคโลก – บ้านปลายรอง จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย จะได้ลงพื้นที่สอดส่องกิจกรรม

ก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์กับประชาชน ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จากนั้นลงพื้นที่สอดส่องกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม.3+131) ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939