แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้ามดาบ ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ แรงงานนอกระบบ

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้ามดาบ
ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ แรงงานนอกระบบ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
นำกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้ามดาบ อาหารทะเลแปรรูป ต.บางแก้ว อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม ไปประชาสัมพันธ์นำเสนอและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ
ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าไปส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ด้านแรงงาน ด้านสวัสดิการ และแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการต่อยอดและจัดตั้งเป็นกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มได้นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ณ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสเดียวกันนี้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)

ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพร้อมกล่าวชื่นชมให้กำลังใจและแจ้งให้กลุ่มแรงงานอิสระ ทราบถึงการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งฝากทิ้งท้ายว่าหากต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพสามารถติดต่อประสานได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ จากการไปร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้ามดาบ ได้รับความสนใจจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก
โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน มาร่วมอุดหนุนและ
ให้กำลังใจกลุ่มแรงงานอิสระในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในครั้งนี้ด้วย