บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ยิ่งให้ ยิ่งได้ จากใจกองทัพบก

“ บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ยิ่งให้ ยิ่งได้ จากใจกองทัพบก ”

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย : กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 บริจาคโลหิตจิตอาสา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เข้าบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการโลหิตในการเข้ารับการรักษาเร่งด่วน และเพื่อสำรองโลหิตคงคลังให้กับโรงพยาบาลในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีปริมาณโลหิต 2,250 ซีซี ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว
#เราทำความดีด้วยหัวใจ