(สระแก้ว) – ตลาดเมืองแก้วอ่วม!! ตรวจหาเชื้อทั้งตลาด พบสายพันธ์โอมิครอน 66.2% ผุด 2 คลัสเตอร์ใหม่อีก 2 อำเภอ

(สระแก้ว) – ตลาดเมืองแก้วอ่วม!! ตรวจหาเชื้อทั้งตลาด พบสายพันธ์โอมิครอน 66.2% ผุด 2 คลัสเตอร์ใหม่อีก 2 อำเภอ

สระแก้ว – จ.สระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก 124 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 47.56 ยอดสุ่มตรวจเชื้อสะสม 133 ราย พบสายพันธุ์โอมิครอน 66.2% ในทุกอำเภอ ผุด 2 คลัสเตอร์ใหม่ “ตลาดเมืองแก้ว อ.เมืองสระแก้ว” หลังพบพ่อค้าแม่ค้าป่วยตรวจพบเชื้อตรวจเชิงรุกทั้งตลาด พบติดเชื้อเพิ่มสะสม 28 ราย อีกคลัสเตอร์ “บ้านไร่สามสี อ.วังสมบูรณ์” พบเชื้อในชาย 43 ปี อาชีพรับจ้าง ประวัติร่วมวงสังสรรค์ในหมู่บ้าน ค้นหากลุ่มเสี่ยงตรวจพบเชื้อ 12 ราย

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 124 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 110 ราย ติดเชื้อนอกจังหวัด 12 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย รักษาหาย 75 ราย กำลังรักษา 767 ราย อาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุก เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ /เรือนจำจังหวัด/ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ อ.เมืองสระแก้ว 49 ราย อ.วังสมบูรณ์ 29 ราย อ.โคกสูง 11 ราย อ.อรัญประเทศ 9 ราย อ.วังน้ำเย็น 8 ราย อ.วัฒนานคร 3 ราย และ อ.ตาพระยา 1 ราย ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันจากการระบาดระลอกใหม่ 2565 สะสม 2,204 ราย รักษาหายสะสม 1,398 ราย เสียชีวิตสะสม 8 ราย

ทั้งนี้ สถานการณ์การติดเชื้อของจังหวัดสระแก้ว ยังคงมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อสูงในลักษณะทรงตัว จากการสุ่มตรวจเชื้อเพื่อคัดแยกสายพันธุ์สะสม 133 ราย พบสายพันธุ์เดลต้าร้อยละ 33.8 และโอมิครอนร้อยละ 66.2 กระจายในทุกอำเภอ จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่สูงขึ้น ทำให้การบริหารจัดการเตียงรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกแห่ง, Cohort ward ,โรงพยาบาลสนาม ,Hospitel และ Community Isolation : CI อยู่ที่ 693 เตียงจากทั้งหมด 1,457 เตียงหรือคิดเป็นอัตราครองเตียงร้อยละ 47.56

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ส่วนใหญ่ยังคงพบผู้ติดเชื้อกระจายตามอำเภอต่าง ๆ จากผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้ใกล้ชิด ในณะเดียวกัน ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในคลัสเตอร์เดิม ได้แก่ วงสังสรรค์ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ เป็นกลุ่มเสี่ยงร่วมบ้านผู้ป่วยใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกน้อย บ้านคลองยายอินทร์ บ้านวังเงิน และบ้านวังสุวรรณ รวม 16 ราย (สะสม 61ราย) ,วงสังสรรค์บ้านหนองปรือ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น 2 ราย (สะสม 42 ราย) ,โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อ.โคกสูง 2 ราย (สะสม 23 ราย) ,โรงเรียนฟากห้วย อ.อรัญประเทศ 2 (สะสม 14 ราย) และโรงเรียนบ้านหนองเม็ก อ.โคกสูง 3 ราย (สะสม 56 ราย)

นอกจากนั้น ยังมีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ 2 อำเภอได้แก่ “ตลาดเมืองแก้ว อ.เมืองสระแก้ว” โดยพบว่า มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหลายรายมีอาการป่วยตรวจ ATK พบผลบวกในเวลาไล่เลี่ยกัน จึงค้นหากลุ่มเสี่ยงเป็นคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดทยอยติดเชื้อเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้ออกตรวจเชิงรุกในตลาดและชุมชนรอบข้าง 291 ราย สรุปกลุ่มเสี่ยง 440 ราย พบผู้ติดเชื้อสะสม 28 ราย ในจำนวนนี้ พบว่า 8 ราย ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ปัจจัยเสี่ยงพบว่า เป็นตลาดขนาดใหญ่ เปิดค้าขายทุกวัน มีผู้ค้ามาจากหลายพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดและหลายอำเภอ ทั้งนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติม พบผู้ติดเชื้อที่ตลาดตระกูลสุข 6 ราย ตลาดหนองเตียน 2 ราย

ส่วนอีกคลัสเตอร์หนึ่ง เป็นกรณี “บ้านไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์” พบชาย 43 ปี อาชีพรับจ้างมีอาการป่วยแล้วตรวจพบผลบวก ก่อนค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่ม ซึ่งจากการสอบสวนโรคเพิ่มเติม พบว่า มีพฤติกรรมสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน พบกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 140 ราย ตรวจ ATK พบเชื้อสะสม 12 ราย โดยได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมดรอตรวจหาเชื้อรอบ 2 อีกครั้ง

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว