คณะผู้ศรัทธาและสำนึกในพระคุณความดีอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงพื้นที่และออกแบบการสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คณะผู้ศรัทธาและสำนึกในพระคุณความดีอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงพื้นที่และออกแบบการสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นาวาเอก อภินันท์ หิญชีระนันทน์ มอบหมายให้ เรือเอกตวงสิทธิ์ ปานชั้น ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการและบริการ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และอาจารย์ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ จากกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาดูพื้นที่และออกแบบการสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด คณะสงฆ์ ผู้นำท้องที่ และชาวบ้านโนนสะอาด ร่วมให้การต้อนรับพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด กล่าวว่า นาวาเอก อภินันท์ หิญชีระนันทน์ และคณะ ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระบารมี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงกู้ชาติไทยให้เป็นเอกราชจากประเทศพม่า ในอดีต และเห็นว่าในพื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงมอบหมายให้คณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อออกแบบในการก่อสร้าง ให้สมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระคุณความดีที่พระองค์ทรงกอบกู้ผืนแผ่นดินให้เป็นเอกราชของชาติไทย และทรงพระมหากรุณาธิคุณตั้งเมืองร้อยเอ็ดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2318
ทั้งนี้ คณะสงฆ์ ผู้นำท้องที่ อุบาสก อุบาสิกา และคณะฯ ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ภายในบริเวณวัด หาพื้นที่ๆเหมาะสม มีมติเห็นชอบร่วมกัน พร้อมที่จะให้มีการขับเคลื่อนดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สถานที่แห่งนี้ ต่อไป

////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน เครดิตภาพ
Tiger news Tv.101