ชิมผลสะตรอเบอรรี่สดบนดอยนอแลชายแดนไทย-พม่า

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
10-2-62-ชิมผลสะตรอเบอรรี่สดบนดอยนอแลชายแดนไทย-พม่า10กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0800 น.
ในเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีจะมีผลสะตรอเบอรรี่สดอร่อยปลอดสารพิษบนดอยอ่างขางบ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ออกผลสดสดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชิมกันแล้ว ในปีนี้มีผลสดสดออกมากกว่าทุกปีและมีพร้อมให้นักชิม ขึ้นไปลิ้มลองแล้ว โดยมีจำหน่ายที่หน้าสวนในราคากิโลกรัมละ30-35 บาท ซึ่งทางชาวสวนได้จัดจำหน่ายหน้าสวนทุกวัน ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวที่ขึ้นชมและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นบนดอยอ่างขางลดลงมากถึง 90% และถนนเส้นแม่งอนปิด จึงทำให้นักท่องเที่ยวลดลง ทำให้สภาพผักผลไม้เมืองหนาวที่ออกมากแต่ไม่สามารถที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวได้จึงต้องลดราคาลงจากกิโลกรัมละ400 บาท เหลือเพียง 3 กิโลกรัม 100 บาท

 

นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปแล้วสามารถเข้าไปซื้อทานกันได้ที่หน้าสวนและยังสามารถที่จะซื้อติดมือไปฝากญาติพี่น้องได้ ราคานี้ถือว่าถูกมาก และยังสามารถที่จะเข้าชมสวนสะตรอเบอรี่ได้เป็นสวนที่งดงาม ตามสภาพของแปลงที่ทำตามแนวของดอย และยังเข้าชมแปลงชา2000 ได้ แต่ในช่วงนี้ทางโครงการได้ปิดทางรถเข้าเพื่อต้องการให้ผลผลิตปลอดฝุ่นปลอดเชื้อโรค ตามมาตรฐานการผลิตอาหาร แต่นักท่องเที่ยวจอดรถและเดินชมสวนได้ตามปกติ บนดอยบ้านนอแลนี้เป็นพื้นที่ชายแดน ไทย-พม่า ที่นักท่องเที่ยวชมสวน ชิมผลไม้แล้วยังเดินชมพื้นที่ฐานทหารสองประเทศได้ซึ่งทั้งฐานทหารไทยและฐานทหารพม่า ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีความปลอดภัย ทหารทั้งสองฝั่งประเทศมีความสามัคคีกัน และจะนัดเล่นกีฬาเซปักตระกร้อทุกเย็นทุกวัน