สระแก้ว- แห่ฉีดวัคซีน” ป้องกันโควิด เข็ม 2

สระแก้ว- แห่ฉีดวัคซีน” ป้องกันโควิด เข็ม 2 ” ผู้สื่อข่าวรายงาน ” นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย ยืนยัน มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เป็นชาย 3 ราย หญิง 4 ราย อายุระหว่าง 10-57 ปี สัญชาติไทย ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564

ตั้งแต่วันที่ 1–20 เมษายน 2564 จังหวัดสระแก้ว มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 197 ราย เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการและ เข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งสิ้น 178 ราย รักษาหายแล้ว 19 ราย แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ตอนนี้ทุกฝ่ายได้บูรณาการทำงาน ร่วมกันเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในทุกพื้นที่ ทั้งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ามาตรวจให้ได้มากที่สุดและตามคำสั่งจังหวัด ฉบับที่ 33 จะต้องนำมากักตัว ที่ศูนย์ยับยั้งโรคประจำ อำเภอ หรือ Local Quarantine (LQ) ซึ่งตอนนี้มีกระจายตามอำเภอ จำนวน 28 ศูนย์ 465 เตียง และกลุ่มเสี่ยงสูงที่เข้ากักตัว 20 ราย สะสม 116 ราย ที่อำเภอวัฒนานคร อำเภอคลองหาด และอำเภออรัญประเทศ รวมทั้งที่โรงแรมสเตชั่น วัน อรัญประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

นายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าววันนี้ จังหวัดสระแก้ว ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 รอบ 2 จำนวน 7,840 โด๊ส สำหรับฉีดได้ 3,920 คน กลุ่มเป้าหมายจะเป็นบุคลาการการแพทย์ เจ้าหน้าที่ Local Quarantine ,โรงพยาบาลสนาม (ที่ไม่ใช่บุคลากรสาธารณสุข) และเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง อื่นๆ โดยได้กระจายไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งแล้ว สำหรับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กำหนดฉีดบุคลาการการแพทย์ของโรงพยาบาลวันนี้. “ท่านผู้ว่า” ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลจนเกินเหตุ. ทางหมอและกลุ่มจทน. สาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว สามารถที่จะเอาอยู่ แต่ทุกคนก็ต้องร่วมมือกัน เว้นระยะห่าง อย่าไปในพื้นที่ ที่เสี่ยงหรือกลุ่มคนที่แออัดเพื่อช่วยกันยับยั้งเชื้อโควิด ไม่ให้กระจายไปมากกว่านี้ .

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว