ปราจีนบุรี พิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิทหาร และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี พิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิทหาร และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย
ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

****-ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 อนุสาวรีย์วีรไทยแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2492 โดย พล ต.ครวญ สุทธานินทร์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 2 เพื่อสนองตอบนโยบายของกองทัพบกเนื่องจากทหารไทยได้ทำการรบพุ่งกับทหารแถบอ่าวตังกี๋ย ในกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งศส และสงครามมหาเอเขียบูรพาในปี พ.ศ.2483 -2484
พล.อ.มังกร พรหมโยชี เป็นแม่ทัพภาคบูรพา ในขณะนั้น ได้นำทหารไทยสู้รบ มีทหารเสียชีวิต 760 คน ต่อมา
พล.อ.มังกร พรหมโยชี ได้เสียชีวิตลง ทางญาติโดยความเห็นชอบของทางราชการจึงได้นำอัฐิมาบรรจุไว้ รวมอัฐิทั้งหมด 761 คน

อนุสาวรีย์แห่งนี้ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติคุณทหารไทย ที่ได้เสียสละชีวิตในคราว
กรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งถือเป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง
และสรรเสริญ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้กำหนดกระทำพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิทหาร และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์
วีรไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 – 10.30 นาฬิกา ณ อนุสาวรีย์วีรไทยค่ายจักรพงษ์
ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี