จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเทศกาลอาหารอร่อย-ปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเทศกาลอาหารอร่อย-ปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย-ปลอดภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ตลาดถนนคนเดินสาเกตนคร ข้างห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการรุ่นใหม่YEC ผู้ประกอบการร้านค้า สื่อมวลชน และประชาชนผู้มีเกียรติ เข้าร่วม เป็นจำนวนมาก

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าของพี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้มีประสบการณ์ทางธุรกิจเพิ่มเติม ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็งในอนาคตต่อไป

ทางด้าน นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ผู้ค้าสตรีทฟู้ด มารวมตัวกันค้าขาย คล้ายกับบรรยากาศที่คึกคักในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงที่ สภาวะโควิด-19 เริ่มเบาลง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ได้ดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่และยกระดับการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้บริโภค

ทั้งนี้ งานเทศกาลอาหารอร่อย-ปลอดภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 ธันวาคม 2564 ภายในงาน มีอาหารอร่อย สินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ มีการแสดงดนตรีจากศิลปินที่ว่างงานจากพิษโควิด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด