รองผู้ว่าและกอ.รมน.จังหวัด ปราจีนบุรีเร่งขุดลอกลำคลอง เพื่อช่วยในการระบายน้ำให้ได้ประสิทธิภาพ ช่วยลดการปัญหาน้ำท่วม

รองผู้ว่าและกอ.รมน.จังหวัด ปราจีนบุรีเร่งขุดลอกลำคลอง เพื่อช่วยในการระบายน้ำให้ได้ประสิทธิภาพ ช่วยลดการปัญหาน้ำท่วม

เมื่อ 8 ต.ค.64 นายรณรงค์ นครจินดา รอง ผวจ.ปจ., พ.อ .สุรวิชญ์ เเดงจั นทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปราจีนบุรี รอง ผบ.มทบ.12
พร้อมด้วย ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี มทบ.12, พล.ร.2 รอ., เเขวงทางหลวง ปราจีนบุรี อบจ., ฝ่ายปกครอง, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น
เเละ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองยาง (ลำพญาธาร)
เพื่อปรับปรุงการไหลของน้ำให้เต็มศักยภาพของคูคลอง ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามความพร้อมการเเจ้งเตือนภัยน้ำป่าดินโคลนถล่มโดยระบบเเจ้งเตือนอัตโนมัติ เเละระบบสำรองฯลฯ
ณ บริเวณลานกระทิง หน้าอุโมงค์เชื่อมผืนป่าฯ หมู่ 10 เเละหอเตือนภัยบ้านวังมืด หมู่ 5 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี