นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายก จัดโครงการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้ประชาชน รอบที่ 4(เข็มที่ 1) รอบเก็บตก จำนวน 530 คน

นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายก จัดโครงการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้ประชาชน รอบที่ 4(เข็มที่ 1) รอบเก็บตก จำนวน 530 คน

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่โรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก มอบหมายให้คณะเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเทศบาลเมืองนครนายก เข้าตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม รอบที่ 4 รอบ(เข็มที่1) รอบเก็บตก จำนวน 530 คน โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยเทศบาลเมืองนครนายก มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่าน จึงได้ประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอรับวัคซีนชิโนฟาร์มจำวนวน 7,000 โดส มาบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากท่านไม่มีรายชื่อ หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหมายเลขโทรศัพท์ 037315442 หรือ0983966873 ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.

.
ด้วยความห่วงใยเทศบาลเมือง
นครนายก

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก