ร้อยเอ็ด.. ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทยร้อยเอ็ดเขต2สาขาโพธิ์ชัยได้รับมอบหมายจากท่านส.ส.ดร.ฉลาด ขามช่วง, ท่านสจ.ตุลธร ขามช่วง ให้เป็นตัวแทนเปิดโรงเรียนผูู้สูงอายุเทศบาลตำบลชัยวารี

ร้อยเอ็ด..
ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทยร้อยเอ็ดเขต2สาขาโพธิ์ชัยได้รับมอบหมายจากท่านส.ส.ดร.ฉลาด ขามช่วง, ท่านสจ.ตุลธร ขามช่วง ให้เป็นตัวแทนเปิดโรงเรียนผูู้สูงอายุเทศบาลตำบลชัยวารี

วันนี้เวลา09.30 น.(9กันยายน2563)นายสุพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทยร้อยเอ็ดเขต2สาขาโพธิ์ชัยได้รับมอบหมายจากท่านส.ส.ดร.ฉลาด ขามช่วง, ท่านสจ.ตุลธร ขามช่วง ให้เป็นตัวแทนเปิดโรงเรียนผูู้สูงอายุเทศบาลตำบลชัยวารีและมอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุโดยมีนายบุญรวม ผดุงสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ, นางเสถียร โอษะคลัง รองผอ.รร.ผู้สูงอายุฯ, นายสมพงษ์ โพธิ์ชัยหล้ารองผอ.รร.ผู้สูงอายุฯนางสุภาพร พันธะสาร ครูผู้สอนกิจกรรมในวันนี้ของโรงเรียนผู้สูงอายุฯมีการสอนทำกระกร้าจากเศษวัสดุเหลือใช้และทำธงใยแมงมุมโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

_____

คณิต ไชยจันทร์, บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน