ปราจีนบุรีวันนี้ ตำบลนาดีจัดกิจกรรม ประเพณีกินกลอย

ปราจีนบุรีวันนี้ ตำบลนาดีจัดกิจกรรม ประเพณีกินกลอย
ประเพณีกินก้อยเป็นประเพณีที่พี่น้องตำบลนาดีจัดขึ้นในงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดด่านตะกั่วสามัคคี ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ซึ่งก่อนวันงานตักบาตรข้าวสารฯ พี่ๆน้องๆตำบลนาดีจะร่วมกันไปขุดกลอย บริเวณริมเชิงเขาในเขตตำบลนาดี โดยได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และในเขตพื้นที่ของเอกชนในเขตตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรีบางส่วนโดยได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ และรวบรวมกฎหมายมาไว้

ณ วัดด่านตะกั่วสามัคคี เพื่อจัดเตรียมประกอบเป็นอาหาร ประเภทของหวานเพื่อ ใช้ในการถวายพระภิกษุสงฆ์ พระเลี้ยงพี่น้องพุทธศาสนานิกชน ที่มาร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร โดยทุกปีจะใช้เนื้อกลอยประมาณ 2 ตันกว่าๆ จึงเป็นที่มาของประเพณีกินกลอย และขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและชมวิถีการกินซอยสองพี่น้องตำบลนาดีกัน