วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดนำคณะลงพื้นที่น้ำท่วมอำเภอเสลภูมิเพื่อมอบถุงยังชีพและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยแจ้งการเยียวยาของรัฐบาล แนวทางแก้ไขปัญหา และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-Aof/0817082129-

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดนำคณะลงพื้นที่น้ำท่วมอำเภอเสลภูมิเพื่อมอบถุงยังชีพและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยแจ้งการเยียวยาของรัฐบาล แนวทางแก้ไขปัญหา และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-Aof/0817082129-

วันนี้ (8 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนางาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม

ื้พื้นที่ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ” ในช่วงต้นเดือนกันยายน ทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลกระทบบ้านเรือนราษฎรจำนวน 1,847 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 8,006 คน พื้นที่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 43,750 ไร่

ู้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงการให้การเยียวยาของรัฐบาล แนวทางแก้ไขปัญหา และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนางาม และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางไปที่บ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน 558 คน เพื่อมอบถุงยังชีพและกล่าวให้กำลังใจ รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะนำไปแก้ไขต่อไป

PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ