กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 พร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส#

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 พร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส#

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 0900 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 โดย พันโทอมร อุนาศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 สั่งการให้ ร้อยโทมงคล จินาพร นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน/ผู้บังคับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จัดกำลังพลลงพื้นร่วมกับ เจ้าหน้าปกครองอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยการซ่อมแซมบ้านเรือน และรื้อถอนส่วนที่เสียหาย จำนวน 2 ราย คือ

1) นายเขียนพร วงศ์ศิริ บ้านเลขที่ 16/1 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความเสียหาย หลังคาบ้านพัง
2) นางคุณดี ช่วงชัย บ้านเลขที่ 99 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความเสียหายบ้านชั้น 2 พัง
โดยหน่วยได้ดำเนินการรื้อถอน เพื่อรองบประมาณจากภาครัฐในการดำเนินการสร้าง ผลการปฏิบัติ ดำเนินการรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ในการให้ความช่วยเหลือของกองทัพบก

——————-

ข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน