ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ ประธานในพิธี ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตอุปกรณ์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม!!!”พร้อมตรวจ” สกัดกั้นเชื้อโควิด-19″

ร้อยเอ็ด..
ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ ประธานในพิธี ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตอุปกรณ์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม!!!”พร้อมตรวจ” สกัดกั้นเชื้อโควิด-19″

เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน
วันนี้ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ท่าน ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ ประธานในพิธีมอบ มอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตอุปกรณ์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุม อบต.โนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พร้อมด้วย ผู้นำอช.สมาชิกอบต ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อม ผู้ประสบ ภัยน้ำท่วม ในครั้งนี้อุปกรณ์การเกษตรจำนวนหลายชนิดได้ส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาจนแล้วเสร็จ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน

เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ:*นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.ทีมงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดสังกัดรพ. สต. ตำบลโนนรัง โดยนำทัพของอสม.ในพื้นที่ให้การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง. ได้สแกนวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลเป็นอย่างดีทุกคนในพื้นที่ได้รับการตรวจในวันนี้เหตุการณ์ปกติ”กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือไม่กินร่วม เว้นระยะห่าง 2 เมตร ควรหมั่นขยันออกกำลังกาย

|
//////////////////
ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์งานผู้นำอช.งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานอัพเดทสถานการณ์ข่าวในพื้นที่