ป.ป.ช.ร้อยเอ็ดออกติดตามกรณีร้องเรียนป้ายบอกขยายถนนพร้อมติดตั้งแสงไฟสว่างแต่ทำจริงเสาไฟหายไปประมาณ350เมตร

/สมนึก/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

ป.ป.ช. ขยายผลการติดตาม ต่อเนื่องจากเจ้าของโครงการ การทำความเข้าใจกับประชาชน
ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 14.14 น.
ณ ถนน สาย รอ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเหล่าฮก อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และผู้ช่วยนักวิจัยฯ เข้าตรวจสอบหลังศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC)ได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีป้ายบอกขยายถนนพร้อมติดตั้งแสงไฟสว่างแต่ทำจริงเสาไฟหายไปประมาณ350เมตร

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน สาย รอ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเหล่าฮก อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก

ข้อเท็จจริง แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด และผู้รับจ้างโครงการฯ ได้ประสานขอชี้แจ้งกับทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ว่าโครงฯ มีการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ โดยมีเสาไฟเดิมที่ย้ายมาจำนวน 25 ต้น และเสาไฟที่สั่งมาใหม่ จำนวน 24 ต้น รวมทั้งหมด 49 ต้น ที่แจ้งว่าเสาไฟฟ้าไม่ครอบคลุมนั้น ก็เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด Hotline : 043 513 138

/สมนึก/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว