พะเยา ฮือฮา ต้นโพธิ์ โบราณอายุ 529 ปี คู่ วัดพระเจ้าตนหลวง ( วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงจ. พะเยา)

พะเยา ฮือฮา ต้นโพธิ์ โบราณอายุ 529 ปี คู่ วัดพระเจ้าตนหลวง ( วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงจ. พะเยา)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อ ข่าวรายงานว่า พบต้นโพธิ์ อายุ 529 ปี ที่เติบโตมาคู่กับ วัดศรีโคมคํา (พระอารามหลวง) หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นวัดที่มี พระพุทธรูปปูนปั้น (พระเจ้าตนหลวง) ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดพะเยา และ เป็นพระพุทธรูป ที่ใหญ่ที่สุดของล้านนา มาตั้งแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้นโพธิ์ โบราณมีเพียงต้นเดียวภายในบริเวณวัด ที่ยังยืนต้นอยู่ และมีอายุขนาดลำต้น5คนโอบสูงประมาณ30เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุม ให้ความร่มรื่น ภายในบริเวณวัด ด้านทิศเหนือ ของพระวิหาร วัดศรีโคมคํา

จากการสังเกตพบว่า ต้นโพธิ์ โบราณวัด ศรีโคมคำ(วัดหลวง) สันนิษฐานว่า น่าจะปลูก มาพร้อมกับการสร้างวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรัโคมคำ เมื่อปีพ.ศ 2034 จนกระทั่งถึงปัจจุบันปีพศ2563 อายุรวม 529 ปี นับว่าเป็นต้นโพธิ์ โบราณ มีอายุเก่าแก่ต้นหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่ยังมีให้เห็น ในปัจจุบัน ภายในวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีโคมคำ

นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก อาจารย์สอน ของมหาลัยแห่งหนึ่ง ในภาคเหนือ กล่าวว่า ตามประวัติ ต้นโพธิ์จะคู่กับพระพุทธศาสนา ชาวพุทธเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา หากต้นโพธิ์ที่มาจากพุทธคยา ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ สำหรับต้นโพธิ์ภายในวัดพระเจ้าตนหลวง ลำต้นสูงใหญ่ ประมาณห้าคนโอบ สูง ประมาณ 30 เมตรน่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการสร้างวัดพระเจ้าตนหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2034ตรงกับ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนหกหรือเดือนแปดเป็ง และสร้างเสร็จปี 2067 รวมระยะเวลาการสร้าง 33 ปี ถึงสร้างเสร็จหลังจากนั้นก็มีการเฉลิมฉลองในปี พ.ศ. 2069และเชื่อว่าต้นโพธิ์ปลูกมา พร้อมกับการสร้างวัดพระเจ้าตนหลวง สำหรับ วัดพระเจ้าตนหลวง ได้รับอิทธิพลมาจากการเผยแผ่ ศาสนาพุทธ มาจาก ล้านนา แต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน

สัมภาษณ์อาจารย์ วิมล ปิงเมืองเหล็ก อาจารย์สอนพิเศษ