ผวจ.สสจ.สสอ.รพ.ร้อยเอ็ด ร่วม รับมอบแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1,145 แกลลอน รวม 22,900 ลิตร จากพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผจก.ส่วนขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ผวจ.สสจ.สสอ.รพ.ร้อยเอ็ด ร่วม รับมอบแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1,145 แกลลอน รวม 22,900 ลิตร จากพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผจก.ส่วนขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วย นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1,145 แกลลอน รวม 22,900 ลิตร

จากนายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายนพวิทย์ โชติพสิษฐ์ ผู้จัดการส่วนขาย ส่วนขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ในการนี้ ชมรมผู้ประกอบการปั้มน้ำมันปตท.ร้อยเอ็ด ได้มอบเตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 1 เตียง และเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 5 เครื่อง

_________
ข้อมูล: A_o_F: เลขาผู้ว่าฯ
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์