ร้อยเอ็ด… เกษตรกรอำเภอโพธิ์ชัย หลั่งไหล มาลงทะเบียนเกษตรกร เป็นจำนวนมาก

ร้อยเอ็ด…
เกษตรกรอำเภอโพธิ์ชัย หลั่งไหล มาลงทะเบียนเกษตรกร เป็นจำนวนมาก

วันนี้ (8พ.ค.63)เมื่อเวลา 11.00 น.สื่อมวลชนเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามชาวบ้านที่พากันหลั่งไหลมาลงทะเบียนเกษตรกร ตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาลครอบครัวละ 15,000 บาท ซึ่งมีเกษตรมาลงทะเบียนวันละ ประมาณ 60-70 ราย มีน้อยเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย ได้ปรับปรุงข้อมูลนี้ให้เป็นปัจจุบันโดยตลอดมา ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนประมาณ 700-800 ราย ทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จะเปิดรับลงทะเบียนให้เกษตรกรที่ยังไม่มาลงทะเบียนทุกๆวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้เสร็จสิ้นตามกำหนดและไม่ให้เกษตรกร เสียผลประโยชน์

นายเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่าจะเปิดให้เกษตรกรทุกๆท่าน มาลงทะเบียนเกษตรกรได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการให้เสร็จตามกำหนดจะได้ไม่เสียสิทธิ์หรือผลประโยชน์ต่างๆของเกษตรกรอย่างทันเหตุการณ์ต่อไป

_________
คณิต. ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน