อสม.ร้อยเอ็ด…ลุยเดินหน้ามาตรการเคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19 นักรบชุดขาว.หมออนามัยขอบคุณจากใจจริง!!!

อสม.ร้อยเอ็ด…ลุยเดินหน้ามาตรการเคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19 นักรบชุดขาว.หมออนามัยขอบคุณจากใจจริง!!!

การปฏิบัติงานคัดกรองผู้เข้าออกหมู่บ้านในการป้องกันโรคโลหิต 19 บ้านของหมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ 2563 เวลา 08.00 น.ถึง 20.00 น ผลงานที่เด่นชัดคือ อสม.ต.โนนรัง 9 หมู่บ้าน เบื้องต้นฯ สามารถหากลุ่มคนเสี่ยงติดเชื้อ เข้าสู่ระบบการรักษาอีกกว่า 2,000 คน ถือว่าเป็นการทำงานช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้เข้ารักษาได้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกหรือคนไทยเองก็ได้รู้จักบทบาทของ อสม. มากขึ้นด้วย ล่าสุดองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ออกปากชมเชย อสม.ไทยว่าเป็นฮีโร่เงียบ ที่ทำให้อัตราการติดเชื้อโควิดของไทยไม่พุ่งทะยาน และไทยกลายเป็นประเทศตัวอย่าง ประเทศอื่นๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ได้ค่อนข้างดี อสม.สาธารณสุข มีที่มาอย่างไร ต้องย้อนไปตั้งแต่ปี 2520 ที่กระทรวงสาธารณสุข เริ่มให้ประชาชนที่เป็นจิตอาสา ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา มาทำหน้าที่อาสาสมัครด้านสาธารณสุข แต่ผู้มาทำหน้าที่นี้ ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้มาเป็น อสม. จะต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ทำหน้าที่ด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการกระจายข่าวสาร ให้ความรู้ ให้บริการ การจัดกิจกรรมที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม รวมไปถึงการวางแผน ป้องกัน แก้ปัญหา และดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทุกๆวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี ถูกำหนดให้เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อให้กำลังใจแก่ อสม.ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อชุมชน ผ่านมา 40 ปี ปัจจุบันประเทศไทยมีอสม. กว่า 1,040,000 คน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อีกกว่า 15,000 คน ซึ่งชาวบ้านในต่างจังหวัดคงคุ้นชินกับการได้รับความช่วยเหลือของ อสม.เริ่มเข้ามาทำงานเป็น อสม. ในปี 2559

ผ่านการอบรมสูตรของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างๆ ในเขตพื้นที่เราต้องรับผิดชอบดูแล 13 หลังคาเรือน ซึ่งก็ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนที่มีความเดือดร้อน ได้เข้าถึงสิทธิสาธารณสุขต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บางครั้งแม้จะต้องทำงานนอกพื้นที่รับผิดชอบเราก็ไม่เกี่ยง เงินเดือนที่ได้รับเดือนละ 1,000 บาท ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ ซื้อของใช้หรือขนม ไปเป็นของฝากชาวบ้าน เราก็มีศรัทธาในสถานการณ์โควิด-19 ก็ต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน อาจจะไม่ได้ลงพื้นที่อย่างในสถานการณ์ปกติ ก็ต้องมีการสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์สำหรับอสม. และครอบครัวที่ดูแล เพื่อให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน เพราะส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุและคนพิการค่อนข้างเยอะ จึงต้องคอยซักถามอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นผลสรุปของแต่ละเดือน ซึ่งในตอนนี้พื้นที่ที่ดูแลยังไม่พบคนเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้ไว้ว่างใจ ก็มีการดำเนินงานมาตรการการคัดกรองผ่านการเคาะประตูบ้าน ที่อาจจะไม่สามารถทำได้ทุกหลังคาเรือน เพราะบางบ้านก็กลัว อสม. เพราะเราทำหน้าที่สัมผัสกับผู้คนเยอะ อาจจะทำให้เกิดความกังวล แต่บางบ้านก็พร้อมให้ความร่วมมือ ส่วนตัวแม้จะรู้สึกกลัวโรคโควิด-19 เหมือนกัน แต่ก็ยังคงต้องทำงานต่อไป เพราะ หมอ พยาบาล เองก็คงจะกลัวเหมือนกับเรา แต่เขาก็ยังทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย หากเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ก็จะทำได้อย่างเต็มทีี่สื่อสาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

__________
อสม.4.0ศรีไพร ทูลธรรม #โควิด-19 อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้่านค้อ หมู่ที่5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด