ฮ.ท.72 ขึ้นบินสำรวจภูมิประเทศ สภาพอากาศ จุดความร้อน พื้นที่รอบ ดอยสุเทพ – ปุย รวมทั้งตัวเมืองเชียงใหม่

ฮ.ท.72 ขึ้นบินสำรวจภูมิประเทศ สภาพอากาศ จุดความร้อน พื้นที่รอบ ดอยสุเทพ – ปุย รวมทั้งตัวเมืองเชียงใหม่

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มีการใช้อากาศยาน เข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 เม.ย. 63 โดย ฮ.ท.72 ขึ้นบินสำรวจภูมิประเทศ สภาพอากาศ จุดความร้อน พื้นที่รอบ ดอยสุเทพ – ปุย รวมทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ จากการสำรวจไม่พบจุดความร้อน สำหรับสภาพอากาศนั้นมีหมอกควันแต่ไม่มีกลุ่มไฟที่เกิดขึ้นจากบริเวณดอยสุเทพ – ปุย สำหรับ ฮ.ท.72 เพดานการบินอยู่ที่ 18,000 ฟุต หรือ 5,486 กิโลเมตร บินได้นานถึง 2 ชั่วโมง 45 นาที เฮลิคอปเตอร์ 72 UH-72A (LAKOTA) ใช้ในการลาดตระเวนสำรวจจุดความร้อน และสภาพอากาศในพื้นที่