มณฑลทหารบกที่ 39 Stay With You” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค บรรเทาความเดือนร้อนให้กำลังพล ครอบครัว พร้อมเดินเท้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจถึงหน้าบ้านพัก ย้ำ เราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน

“ มณฑลทหารบกที่ 39 Stay With You” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค บรรเทาความเดือนร้อนให้กำลังพล ครอบครัว พร้อมเดินเท้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจถึงหน้าบ้านพัก ย้ำ เราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน…

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำคณะผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 39 จัดดำเนินการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 39 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บำรุงขวัญให้กับกำลังพล ครอบครัวได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สำหรับการรวมแถวของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 39 ที่ร่วมในกิจกรรมมอบสิ่งของจำเป็นให้กับกำลังพลในครั้งนี้ ได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing และก่อนการเข้าร่วมดำเนินการของกำลังพลทุกนาย ได้ผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายและชำระล้าง,nvฆ่าเชื้อโรคด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยทหารเสนารักษ์ของมณฑลทหารบกที่ 39 บริเวณลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 , พันเอก วิชา อมรดิษฐ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 และผู้บังคับบัญชาของมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมดำเนินการดังกล่าว

ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำคณะผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 39 ออกเดินเท้าเยี่ยมพบปะกำลังพลและครอบครัวภายในบ้านพักข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจ รวมถึงมอบข้าวสารอาหารแห้ง ปลากระป๋อง เครื่องอุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นถึงหน้าบ้านยังความปลาบปลื้มใจ และยินดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยให้ความสำคัญกับครอบครัว บุตรหลานของกำลังพล ในภาวะวิกฤตอาการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เห็นถึงความทุ่มเทเสียสละของกำลังพลทุกนาย ตลอดจนครอบครัวที่อยู่ข้างหลังบ้าน รวมถึงความจำเป็นในอีกหลายด้าน จึงได้มอบสิ่งของจำเป็นให้ดังกล่่าว

พร้อมเน้นย้ำกับครอบครัวกำลังพลว่า…. ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เราจะร่วมกันฝ่าฟันและผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กล่าว