ทหารพรานที่45คุมเข้มเส้นทางรถไฟ สถานีตันหยงมัส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้กับประชาชน

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ทหารพรานที่45คุมเข้มเส้นทางรถไฟ สถานีตันหยงมัส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้กับประชาชน

วันที่7 ธ.ค.65 นายกิตติพงษ์ อัมพันธ์ นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วยพันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และพันตำรวจโท ชาติ นพชำนาญ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรระแงะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติฯ และพบปะให้กำลังใจประชาชน ที่บริเวณสถานีรถไฟตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอระแงะ บูรณณาการทหาร ตำรวจ ปกครอง และประชาชน ได้มีการประชุมวิเคาระห์สถานการณ์พูดคุยกันอยู่ตลอด ตามข้อสั่งการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส รวมถึงข้อเน้นย้ำสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ขณะนี้เน้นย้ำการดูแลเส้นทางรถไฟ ซึ่งในพื้นที่จะเชื่อมต่ออำเภอระแงะกับอำเภอรือเสาะ มีประชาชนเข้ามาช่วยดูแลด้วย ร่วมกับทหารและตำรวจ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสังเกต สอดส่องดูแลพื้นที่ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยตรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือโทร. ศปก.อำเภอระแงะ 073-671344 หรือสายด่วน 1341
ด้านพันเอก ทวีรัตน์ ทวีเบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 กล่าวว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟ เป็น 1 ใน 10 มาตรการเชิงรักที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ และภายหลังเกิดเหตุที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทางผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้สั่งการและกำชับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในเส้นทางรถไฟ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้กับประชาชน
สำหรับการรักษาปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พื้นที่อำเภอระแงะ เส้นทางประมาณ 24 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน 3 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟมะรือโบตก ตันหยงมัส และป่าไผ่ และมีที่หยุดรถ 1 แห่ง ที่หยุดรถบ้านกาแด๊ะ ตำบลเฉลิม ในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้กองร้อยทหารพราน ลูกจ้างเร่งด่วน 4,500 ภาคประชาชน ในการช่วยกันดูแลเส้นทางรถไฟ

รวมถึงกำหนดจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมในการดูแลพื้นที่ จุดเสี่ยงตำบลมะรือโบตก 5 แห่ง//เฉลิม 2 แห่ง//ตันหยงมัส 5 แห่ง//ตันหยงลิมอ 2 แห่ง ในส่วนของสถานีรถไฟ จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะ ดูแลสถานีมะรือโบตก/ตันหยงมัส และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานทีา 45 ดูแลสถานีป่าไผ่/ที่หยุดรถกาแด๊ะ ทั้งนี้ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลเส้นทางรถไฟ การใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในการตรวจการณ์ทางอากาศ ในพื้นที่สูงข่ม ท่อลอด คอสะพาน ที่ยากต่อการตรวจสอบ
ขณะที่นายสุไลมาน แวนะไล หนึ่งในประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฯ กล่าวว่า วันนี้มารอรับญาติ ตนมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดยะลา และภรรยาเป็นชาวอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ก็จะใช้รถไฟเดินทางจากสถานีมะรือโบกตกไป-กลับ สถานียะลา ถามว่าหลังเกิดเหตุกลัวหรือไม่ ก็ยอมรับว่ารู้สึกกลัวอยู่บ้าง เพราะในพื้นที่เองก็ยังคงมีสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ก็เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย เพื่อความปลอดภัยทั้ของเจ้าหน้าที่และทุกคน
นายวิชรกรณ์ เต๊ะซา เสมียนรถไฟสถานีตันหยงมัส กล่าวว่า ในฐานะเจ้าหน้าที่การรถไฟก็มีขวัญกำลังใจที่ดี ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ ซึ่งในพื้นที่ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ ก็ยังคงมีความพยายามในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ