สโมสรไลออนส์ ภาค 310 C จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สโมสรไลออนส์ ภาค 310 C จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Sight First” ผ่าตัดต้อกระจกฟรี มีผู้มาใช้บริการกว่า 3,000 คน ผ่านการคัดกรอง 938 คน

สโมสรไลออนส์ ภาค 310 C จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สโมสรไลออนส์ ภาค 310 C จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Sight First” ผ่าตัดต้อกระจกฟรี มีผู้มาใช้บริการกว่า 3,000 คน ผ่านการคัดกรอง 938 คน

เมื่อวานที่ผ่านมา 6 ก.ค.62 พล.อ.สุรใจ จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก นำคณะจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 C ซี จัดกิจกรรมบริการทางการแพทย์
“Sight First” ตรวจสุขภาพตาและผ่าตัดต้อกระจกฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แยกเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาเข้ามารับบริการกว่า 3,000 คน ผ่านการคัดกรองเข้ารับการตรวจรักษา 938 คน มีผู้ที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 107 คน มียายอายุเกือบ 70 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคมะเร็งกระดูกและตาเป็นต้อกระจกญาติได้นำใส่เตียงมาเข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัดต้อกระจกในวันนี้ด้วย
ไลออนอันนา เตชะอัครเกษม อดีตนายกสโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง เปิดเผยว่าได้นำคณะสโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง พร้อมด้วยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 C ทั่วประเทศเข้ามาให้บริการ มาอำนวยความสะดวก จัดเครื่องดื่มและอาหารให้บริการแก่ญาติและผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารับการตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจกรวมแล้วกว่า 3,000 คน จากคณะแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ที่มีความชำนาญการรักษาด้านสายตามาตรวจรักษาและผ่าตัดโรคต้อกระจกในวันนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดกรองเข้ารับการตรวจรักษา 938 คน และมีผู้ที่ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 107 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ป่วยด้วยโรคประจำตัว เช่น ความดันสูง เบาหวาน ยังไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ในวันนี้ 20 คน

และยังได้กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 C ทั่วประเทศ ที่นำผู้ป่วยด้านสายตามาเข้ารับการตรวจรักษาในวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จากกองทัพบก ที่สนับสนุนสถานที่ กำลังพล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครันในวันนี้
และเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเมื่อมีป้าคนหนึ่งอายุเกือบ 70 ปี ชื่อนางญาณี แจ้งกลิ่น ชาวกรุงเทพมหานคร ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกนอนอยู่บนเตียงผ้าใบที่ญาตินำมารักษาเพื่อผ่าตัดต้อกระจก โดยมีมวลสมาชิกชาวไลออนส์และ จนท.จาก รพ.บ้านแพ้ว เฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิด แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในวันนี้ยังไม่สามารถทำการผ่าตัดได้เนื่องจากต้องให้แพทย์ต้นสังกัดตรวจสอบเรื่องโรคประจำตัวเสียก่อน หากพร้อมก็จะทำการผ่าตัดให้ในทันที
ด้านไลออนพิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี นายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ พร้อมด้วยไลออนจิตติมา ปาละกะวงค์ ณ อยุธยา ที่นำผู้ป่วยด้านสายตาจาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มาเข้ารับการตรวจรักษาด้วย เปิดเผยว่าโรคตาต้อกระจกเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามวัย ทำให้เลนส์ตาขุ่นมัว มองไม่เห็น หากไม่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาจะเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นตาบอด แต่ละปีมีผู้สูงอายุเป็นโรคตาต้อกระจกรายใหม่นับหมื่นคน
ดังนั้นโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจก เพราะจะช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และถือเป็นความสุขของบุคคลากรภายในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป ที่ได้บริการผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก