สัตหีบชุมชนแหลมเทียนเปิดอบรมวอลเลย์บอลให้เยาวชนมีทักษะมีความรู้เพื่อสุขภาพที่ดี

สัตหีบชุมชนแหลมเทียนเปิดอบรมวอลเลย์บอลให้เยาวชนมีทักษะมีความรู้เพื่อสุขภาพที่ดี

วันนี้ 6 ก.ค.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวอลเลย์บอลเด็กและเยาวชน ชุมชนแหลมเทียน ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ร.อ.เสวก พ่วงบัลลังก์ ประธานชุมชนแหลมเทียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
ร.อ.เสวก พ่วงบัลลังก์ ประธานชุมชนแหลมเทียน กล่าวว่า ตามที่ระบบสุขภาพประเทศไทย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก การออกกำลังกายจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค คนทุกเพศทุกวัยสามารถออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ โดยเฉพาะเยาวชน ที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต ชุมชนเตยงาม ได้ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวอลเลย์บอลเด็ก เยาวชน ชุมชนเตยงาม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬาและใช้กีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน หันมาออกกำลังกายมากขึ้น
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก การออกกำลังกายจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค คนทุกเพศทุกวัยสามารถออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต อีกทั้งการออกกำลังกายเป็นการเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และช่วยห่างไกลยาเสพติดด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก