ยโสธร”สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุมลงพื้นที่ติดตามงาน “

ยโสธร”สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุมลงพื้นที่ติดตามงาน ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายทนงศักดิ์ สายชารี พัฒนากร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม พร้อมด้วยนายพลากร แก้วขวัญข้า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน /อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือครัวเรือนที่เป้าหมายของสภาองค์กรชุมชน ซึ่งมีนางสาวสมปอง ศรีชนะ ประธานสภาองค์กรชุมชนประสานงานโครงการ

และส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ทั้งนี้ครัวเรือนเดังกล่าวเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)ในปี 2564 ที่ผ่านมา และมีนางทอง ศรีชนะ เป็นหัวหน้าครัวเรือน โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างประสานช่างจิตอาสาเข้าทำการก่อสร้าง ณ บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สังคมจะน่า ถ้าเราช่วยกันดูแล

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน