พ่อเมืองสุโขทัยจัดประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนเมษายน 2564

พ่อเมืองสุโขทัยจัดประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนเมษายน 2564

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ร่วมประชุม โดยมีวาระก่อนการประชุม ได้แก่ การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 ทุน โดยมีตัวแทนจาก อำเภอสวรรคโลก

และอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้แทนรับมอบ ,สรุปข่าวเด่นกิจกรรมดัง จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้วาระการประชุมที่สำคัญ ๆ อาทิ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ Covid-19 และวัคซีน Covid – 19 จังหวัดสุโขทัย

กิตติพรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939