ร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ ซีเจเค ชัยรักษ์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรและร้านซ่อมอิสระและเป็นผู้นำศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในภาคอีสาน

ร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ ซีเจเค ชัยรักษ์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรและร้านซ่อมอิสระและเป็นผู้นำศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในภาคอีสาน/สมนึก-บพิตร/Tigernews.TV/NB๑๐๑TVnews/รายงาน/0817082129-
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 อาคาร ซีเจเค ชัยรักษ์ สำนักงานใหญ่เลขที่ 99/2 ถนนหายโศรกตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ ซีเจเค ชัยรักษ์ โดยการดำเนินงานของ ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล ประธานกรรมการบริษัทในเครือฉั่วจัวกี่ บริษัทซีเจเค ชัยรักษ์ และคณะ เพื่อยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล ประธานกรรมการบริษัทในเครือ ฉั่วจัวกี่ กล่าวรายงานว่า.- วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่ง วันที่เราเฉลิมฉลองการเปิดบริษัทครบ 44 ปี ด้วยการเปิดบ้านหรือเปิดสำนักงานใหญ่ ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ของเรา เปิดศูนย์บริการ Yamaha Premium service Shop เป็นศูนย์บริการพรีเมี่ยม เพื่อยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ให้กับสถานศึกษาหน่วยงานองค์กร และร้านซ่อมอิสระ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศูนย์บริการยามาฮ่า เพิ่มจำนวนลูกค้ากลับเข้าศูนย์บริการ และเป็นผู้นำศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในภาคอีสาน จากเดือนแรกที่มียอดขายประมาณ 10 คัน และทีมงานไม่ถึง 10 คน คณะผู้บริหารก่อสร้างและเติบโตธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ ที่เรามีทีมงานมากกว่า 250 คน กว่า 30 สาขาใน 3 จังหวัด และยอดขายหลายพันคันต่อปี นับว่าเป็นโอกาสดีจึงขอกราบเรียนเชิญท่านวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิด สำนักงานใหญ่ ซีเจเค ชัยรักษ์ ณโอกาสนี้
/สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/Tigernews.TV/NB๑๐๑TVnews/รายงาน/0817082129–

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย