พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ร่วมกับ ชป.รส.คลองขลุง, สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง,อุตสาหกรรมจังหวัด,จนท.ตร.สภ. คลองขลุง,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจสอบโรงงานตามแผนจำนวน 2 แห่ง

เมื่อ 061400 ก.พ.62กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ร่วมกับ ชป.รส.คลองขลุง, สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง,อุตสาหกรรมจังหวัด,จนท.ตร.สภ. คลองขลุง,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจสอบโรงงานตามแผนจำนวน 2 แห่ง 

1.1.บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จังหวัด ก.พ.
1.2.บริษัท สุรากระทิงแดง(1988) จำกัด ต.แม่ลาด อ.คลองคลุง จังหวัด กพ.ตามแผนการตรวจสอบโรงงานในพื้นที่จว.ก.พ.เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศซึ่งจัดทำแผนโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
2.ผลการตรวจสอบทั้ง2โรงงานมีระบบการบริหารจัดการต่อมลภาวะฝุ่นละออง,เสียงและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำรวมทั้งมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย