น้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงนาม MOU กับ เทศบาลศรีสมเด็จ ตามโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

น้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงนาม MOU กับ เทศบาลศรีสมเด็จ ตามโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ นาย สรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงนาม MOU กับ เทศบาลศรีสมเด็จ ตามโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลศรีสมเด็จ โดยมี นายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการประชุม โดยมี ข้าราชการสังกัด สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง 13 หมู่บ้าน

นาย สรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) กล่าวว่า โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นความร่วมมือบูรณาการวางแผนสนับสนุนการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อให้ประชากรในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงภาวะวิกฤตภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

นาย สรศักดิ์ กล่าวอีกว่า คณะทำงาน ได้ทำการสำรวจ และขุดเจาะบ่อบาดาล พบสายน้ำบาดาล ที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณที่เพียงพอ ณ บริเวณใกล้พระเจดีย์บุโรพุทโธ ภายในวัดป่ากุง โดยได้รับความเมตตา จากหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม ให้ดำเนินศึกษาโครงการฯ ได้ และอีกจุด ณ ที่พักพระรักษาป่าประชาศรีอินทราวิลัย อยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่อน้ำบาดาลทั้ง 2 จุด ดังกล่าว คาดว่าคงเพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชน ตามโครงการฯ ดังกล่าว

/////ศรีไพร ทูลธรรม.ผู้สื่อสำนักข่าวTIGERNEWSTV.รายงานขอบคุณเครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด